Home >> Welkom

Versie 3.5.904 is nu te downloaden (7 september 2021)

Nieuw in versie 3.5.904 (7 september 2021)
 • Gewijzigd: Het formulier "I&R controle" bevat geen startpas kolom meer.
 • Gewijzigd: Bij handmatig gemaakte rubrieken kan in het categorie veld nu ook ALLE gekozen worden.
 • Gewijzigd: De HTML export en de standaard HTML sjablonen en stylesheets zijn aangepast.
  M.b.v. classes kan voor tabellen aparte opmaak ingesteld worden voor de header, de oneven en de even rijen.

Nieuw in versie 3.5.899 (22 augustus 2021)
 • Verholpen: diverse kleine bugs in het hoofdprogramma en facturenprogramma.
 • Toegevoegd: op het tabblad "Aanmelding" is de kolom "Extra kosten" toegevoegd. In deze kolom is met een "X" aangegeven bij welke aanmeldingen extra kosten zijn ingevoerd.

Nieuw in versie 3.5.896 (7 augustus 2021)
 • Verholpen: bug waardoor de handicapinstellingen verloren gingen.

Nieuw in versie 3.5.895 (6 augustus 2021)
 • Aangepast: protocol 10
 • Aangepast: Para impuls rubrieken worden geÏmporteerd als klasse BB

Nieuw in versie 3.5.893 (26 juli 2021)
 • Toegevoegd: nieuwe protocollen samengesteld mennen
  • SWM-4p. FEI proef 4 para equestrian (mei 2020)
  • SWM-Z1-20. Proef klasse Z enkelspan pony (mei 2020)
  • SWM-Z2k-20. Proef klasse Z meerspan 40-80m (mei 2020)
  • SWM-Z2g-20. Proef klasse Z meerspan 40-100m (mei 2020)
 • Aangepast: Bij het verversen van de combinatie- en spangegevens kan worden aangegeven of dit moet gebeuren voor de persoons- en/of dier- en/of verenigingsgegevens.
 • Verholpen: Probleem met vervuiling van de HTML in de wedstrijdtekst en roosterkop- en voetteksten.

Nieuw in versie 3.5.890 (23 juli 2021)
 • Aangepast: protocol SWM-L-18
 • Toegevoegd: Er kunnen tot maximaal 4 wedstrijdnummers worden ingevoerd, elk met zijn eigen titel/datum/officials
 • Toegevoegd: Er kunnen tot maximaal 4 wedstrijden tegelijk uit Mijn KNSH worden geÏmporteerd. Dit is vooral bedoeld voor het geval een flex-wedstrijd en een gewone wedstrijd (elk met zijn eigen wedstrijdnummer) 'door elkaar heen' verreden worden.
 • Toegevoegd: "Check | Rapportage". Dit geeft een overzicht van mogelijke problemen (missende datums, in de tijd overlappende ringen). Suggesties voor verbetering zijn welkom.

Nieuw in versie 3.5.880 (25 juni 2021)
 • Gewijzigd: De omzetting van stokmaat naar pony-categorie voor D en E pony's.
 • Toegevoegd: Het formulier "protocol-stijlbeoordeling-eventing-2020.docx".
 • Verholpen: Een bug in het facturenprogramma waardoor voor "rijstijlwedstrijd art. 280 (StA)" posten dubbel op de factuur kwamen te staan.

Nieuw in versie 3.5.878 (30 mei 2021)
 • Toegevoegd: Het direct afdrukken van protocollen via MS Word.
  Bij het mergen van protocollen kan er direct afgedrukt worden. Elk protocol begint op een nieuwe pagina.
  LET WEL: Het afdrukken verloopt via MS Word met de (default) printer en (default) printersinstellingen zoals deze in MS Word staan ingesteld.

  Als er verschillende protocollen in een rooster staan dan kunnen al die protocollen in 1 keer worden afgedrukt. Het aantal pagina's waaruit een protocol bestaat maakt niet.

  Voorbeeld: er staan 6 verschillende protocollen in een rooster, met zowel even als een oneven aantallen pagina's.
  Als er enkelzijdig wordt afgedrukt dan scheelt dat werk omdat niet meer voor elk van de 6 gemergde documenten apart handmatig in MS Word een printopdracht gegeven hoeft te worden.
  Als er dubbelzijdig wordt afgedrukt dan scheelt dat nog veel meer werk omdat de protocollen die uit een oneven aantal pagina's bestaan ook goed uit de printer komen.

Hoe werkt het importeren van inschrijvingen vanuit Mijn KNHS?
Wedstrijdinschrijvingen die via Mijn KNHS zijn gedaan en waarvan de status op ‘definitief’ of 'wachtlijst' staat, kunnen eenvoudig geÏmporteerd worden in Concours 3.5.
Klik hier voor de video met de uitleg over het beheren van uw inschrijvingen. Hierna kunt u de bestanden downloaden en eenvoudig importeren.
Klik hier voor de video met uitleg over het downloaden en importeren van de bestanden. Na het importeren van deze bestanden heeft u de contactgegevens van deelnemers ook weer in Concours 3.5!

Tip! Gebruikt u een andere vorm van inschrijven voor uw wedstrijd dan Mijn KNHS? Zorg dan dat de deelnemer inschrijft met het correcte combinatie- of spannummer en/of zijn contactgegevens achterlaat bij zijn inschrijving.

Zie verder de History voor wijzigingen in voorgaande versies.Het gebruik van RubriekID's.
Als u gebruik maakt van de Mijn KNHS import dan schakelt het programma over naar het gebruik van rubriekID's. Als u dat niet wilt dan kunt u terug naar de oude manier van werken door in het menu te kiezen voor "Bestand | Instellingen" en dan op het tabblad "Algemeen" rechtsbovenaan het vinkje weg te halen dat bij "Enkelvoudige aanmelding met rubriekID's" staat.

Als u wel met rubriekID's wilt werken dan kunt u het inleggeld, het proefID, rubriekDatum en basistijd (voor springen en mennen vaardigheid) opgeven via de menukeuze "Rubrieken".
Het werken met rubriekIDs heeft een aantal voordelen, vooral als het merendeel van de inschrijvingen via mijn KNHS verloopt. In dat geval is er bij de combinaties in de aanmelding al een rubriek gekozen en geeft u bij de roosterinstellingen op welke rubrieken er in een rooster moeten worden geplaatst.
Als er slechts een paar inschrijvingen via Mijn KNHS zijn gegaan en er veel combinaties handmatig ingevoerd zijn dan is het waarschijnlijk handiger om op de oude manier te werken.
Één van de voordelen van het werken met rubriekID's is dat bij de dressuur de 1e en de 2e proef in hetzelfde rooster kunnen worden geplaatst. Het samenvoegen van 2 roosters is dan dus niet meer nodig.
Een ander voordeel is dat het indelen van combinaties in roosters betrouwbaarder werkt. Het is niet meer nodig om aan te geven of het om een 1e of 2e proef of parcours gaat.

Zie ook de instructie video's van de KNHS:
Inschrijvingen beheren in Mijn KNHS (voor organisaties)
Inschrijvingen uit Mijn KNHS importeren in Concours 3 5Ondersteuning
Als u ondersteuning nodig heeft dan zijn er WPA-ers (Wedstrijd Programma Adviseurs) die kunnen helpen.
Op https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/wedstrijdprogrammas/concours-35 kunnen de contactgegevens opgezocht worden.Mijn KNHS
De KNHS is nog volop bezig met de doorontwikkeling van Mijn KNHS waarmee in de toekomst de uitslagen verwerkt zullen worden. De komende paar jaar maakt de KNHS nog gebruik van het Concoursprogramma waarmee de uitslagen automatisch kunnen worden ingevoerd en verwerkt.
Indien u gebruik wilt maken van de nieuwe mogelijkheid om uitslagen rechtstreeks naar de KNHS te verzenden dan kan dat via het menu onder "Bestand | Uitslagen | Verzenden naar de KNHS".
Alleen als alle verplichte velden ingevuld zijn kan er geëxporteerd worden.
Het digitaal opsturen van uitslagen naar de KNHS heeft twee grote voordelen voor de KNHS en de deelnemers:
- De uitslagen hoeven niet meer handmatig door de KNHS te worden ingevoerd.
- De deelnemers krijgen door de snelle verwerking sneller inzage in hun actuele standen.
Naast het digitaal opsturen van de uitslagen zullen de coupons ook nog steeds opgestuurd moeten worden.

Concours 3.5 is een programma om op eenvoudige wijze
 • startlijsten te maken, te wijzigen en af te drukken.
 • overzichten van verschuldigde inleggelden te maken
 • facturen te maken
 • dressuurscores (ook voor de kür) te berekenen
 • uitslagen in te voeren en af te drukken
 • aanmeldingsoverzichten, wachtlijsten, startlijsten en uitslagen te publiceren op het internet
Concours 3.5. kan startlijsten en uitslagen uitwisselen met   EquiScoreKoopmans Geluid  en  Dutchsportview.